Petra Adámková, DiS.   Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vedoucí Centra dašího vzdělávání

Logo_jabok_-_%c5%belutob%c3%adl%c3%a9
Sbor: ŘKC Praha 2 - Farnost sv. Štěpána
Kontakty:
IČ: 45769621

Popis:

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, sociální pedagogy a pastorační pracovníky v duchu pedagogických osobností Jana Boska a Jana Amose Komenského. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) otevřela VOŠ Jabok v roce 2007. Jeho posláním je poskytovat další sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a rozšíření vzdělání všem dalším zájemcům. Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

Produkty:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ CDV:

Kvalifikační kurzy: pedagogika, sociální služby

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurzy dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky

Jazykové kurzy

Učedník - kurzy pro studenty se specifickými potřebami

Kurzy se otevírají podle zájmu účastníků. Aktuální informace Vám podá koordinátorka kurzů.

 • Vaření
 • Angličtina kreativně
 • Já v současném světě (rozvoj kognitivních schopností)
 • Rozvoj poznávacích funkcí pomocí programu FIE (Metoda R. Feuersteina)

31. 05. 2016

Přípravný kurz pro studium na vysokých a vyšších odborných školách humanitního a sociálního zaměření

Podrobný popis naleznete zde: https://is.jabok.cz/obchod/baleni/701

02. 07. 2014

Informace o škole

Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

Jabok uzavřel dohodu o spolupráci a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy při uskutečňování bakalářského studijního programu Pastorační a sociální práce. Obě instituce tím přispívají k naplňování ekumenické spolupráce církví a poskytováním státem uznané kvalifikace podporují zapojení církví do života společnosti.

Vyučované předměty jsou rozděleny do tří okruhů, a to sociálně pedagogického, filozoficko-teologického a okruhu praktických předmětů (viz studijní plány). Díky náročnému studiu mají absolventi možnost uplatnění v sociální i školské oblasti podle příslušných zákonů, dále jako pastorační asistenti ve farnostech, sborech a dalších církevních zařízeních.

Podrobnější informace o uplatnění našich absolventů naleznete zde.

STUDENTŮM NABÍZÍME:

 • velkou nabídku zařízení pro praxe v ČR i zahraničí (celkem asi 150 organizací)
 • možnost výběru z 35 volitelných předmětů ročně
 • důraz na výchovy a jejich metodiku (výtvarná výchova, muzikoterapie, sportovní výchova, zážitková pedagogika,…)
 • kvalitní výuku jazyků v rozsahu 3 hodin týdně zaměřená na obecný i odborný jazyk
 • veřejnou knihovnu v budově školy s 24 000 titulů (knihy, časopisy, zahraniční databáze,…) s možností využití počítačů s internetem
 • moderní studovnu vybavenou počítači
 • možnost ubytování v areálu školy za výhodnou cenu 1 500 Kč měsíčně
 • prostor pro vlastní aktivity studentů (klub, čajovna, hudební zkušebna, kaple)
 • služby školního psychologa, školního kaplana, sociální poradenství,...
 • možnost pomoci studentům v nouzi prostřednictvím nadačního fondu Janua Jabok
 • PC stanice se softwarem s hlasovým výstupem a skenerem pro osoby se zrakovým postižením
 • výhodné umístění školy v centru Prahy v dosahu všech linek metra
Logo_jabok_-_%c5%belutob%c3%adl%c3%a9

Ohodnotit tohoto dodavatele

 
Hodnotitel Známka Komentář
Gabriela
08. 07. 2014
1
1.0
průměrná známka