Pravidla

Kdo zde může inzerovat?

  • Internetový portál Firmy G6 je inzertní prostředí pro firmy, podnikatele, živnostníky a osoby, mající vztah ke konkrétnímu sboru křesťanské církve, ve kterém můžou nabízet své produkty a zboží.

  • Vztah majitelů (popř. vedení nebo klíčových osob) firem, inzerujících na portálu Firmy G6, ke konkrétnímu sboru je ověřitelný.

Povinnosti inzerenta

  • Zveřejněním inzertního profilu na portálu Firmy G6 se inzerent hlásí k dodržování kodexu.

  • Inzerující je povinen aktualizovat včas své kontaktní údaje a udržovat tak svůj záznam o firmě živý.

  • Vytvořením uživatelského účtu a záznamu o firmě souhlasí inzerent se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování vložených osobních údajů je zprostředkování kontaktu mezi uživateli portálu www.firmyg6.cz a pro jeho marketingové aktivity.

Práva provozovatele portálu

  • Provozovatel má právo schvalovat (či neschvalovat) zveřejnění vloženého inzerátu na portálu Firmy G6.

  • Provozovatel může inzerenta z Firem G6 vyloučit, pokud zjistí, že se jednání inzerenta neslučuje s kodexem nebo pravidly Firem G6 a tím poškozuje důvěryhodnost portálu.

  • Provozovatel má právo ověřovat “hodnocení uživatelů” inzerentů na portálu Firmy G6.

Platby

  • Zveřejnění na portálu Firmy G6 je první rok pro všechny bezplatné. Následující roky bude inzerentům fakturován dobrovolný roční poplatek. Výši poplatku si inzerent volí sám, zpravidla se pohybuje okolo 1000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na provoz a rozvoj tohoto portálu a na reklamu a propagaci na křesťanských portálech nebo sociálních sítích.