Pravidla


Kdo zde může inzerovat?

  • Internetový portál Firmy G6 je inzertní prostředí pro firmy, podnikatele, živnostníky a osoby, mající vztah ke konkrétnímu sboru křesťanské církve, ve kterém můžou nabízet své produkty a zboží.

  • Vztah majitelů (popř. vedení nebo klíčových osob) firem, inzerujících na portálu Firmy G6, ke konkrétnímu sboru je ověřitelný.

Povinnosti inzerenta

  • Zveřejněním inzertního profilu na portálu Firmy G6 se inzerent hlásí k dodržování kodexu.

  • Inzerující je povinen aktualizovat včas své kontaktní údaje a udržovat tak svůj záznam o firmě živý.

  • Vytvořením uživatelského účtu a záznamu o firmě souhlasí inzerent se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování vložených osobních údajů je zprostředkování kontaktu mezi uživateli portálu www.firmyg6.cz a pro jeho marketingové aktivity.

Práva provozovatele portálu

  • Provozovatel má právo schvalovat (či neschvalovat) zveřejnění vloženého inzerátu na portálu Firmy G6.

  • Provozovatel může inzerenta z Firem G6 vyloučit, pokud zjistí, že se jednání inzerenta neslučuje s kodexem nebo pravidly Firem G6 a tím poškozuje důvěryhodnost portálu.

  • Provozovatel má právo ověřovat “hodnocení uživatelů” inzerentů na portálu Firmy G6.

Platby

  • Zveřejnění na portálu Firmy G6 je první rok pro všechny bezplatné. Následující roky bude inzerentům fakturován jednorázový, avšak dobrovolný roční poplatek v maximální výši 1000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na provoz a rozvoj tohoto portálu a na tištěnou reklamu a propagaci v křesťanských novinách či časopisech.