Daniel Fajfr vítá Firmy G6

V současné době na nás působí dvě protichůdné tendence. Na jedné straně je to atomizace společnosti, silný individualismus zpřetrhává vazby mezi lidmi, mnozí se dostávají do izolace a ztrácejí se cenné kontakty, které by nás mohly propojovat v různých rovinách. Přesto, že jsme součástí obrovské masy lidí, ztrácíme se v ní a zažíváme pocit osamocenosti. Vtipně to vyjádřil Pražský výběr v jedné své písni, kde se zpívá: Na Václavským Václaváku je moc člověků, v houfu jsem se já Máně ztratil, je mi do breku.

Na druhé straně je to naše touha být součástí něčeho, co je dobré, užitečné, co přináší radost a uspokojení. Uspokojení z toho, že mohu být druhým užitečný stejně tak, jako oni mně. Tuto touhu do nás vložil Bůh a je proto především na církvích, aby v občanské společnosti, ve které díky Bohu můžeme žít, vytvářely ve svých sborech prostor a podmínky pro tyto základní potřeby člověka.

Velmi jsem proto uvítal filosofii Firmy G6, které onu vzájemnou potřebnost rozvíjí v ryze praktické oblasti. Síť podnikatelů a poskytovatelů různých služeb, navázaných na konkrétní sbory Církve bratrské, vytváří servis, který umožňuje zákazníkům sehnat dobrého dodavatele. V dnešní době, vyznačující se častou nesolidností, ať provedením práce nebo přemrštěnými cenami, je takový inzertní portál skutečnou pomocí. Systém má řadu efektů: například podporuje férové poskytovatele služeb, dává příležitost k často nečekaným a cenným kontaktům, umožňuje komunikaci nejen na úrovni nabídky-poptávky, v neposlední řadě propojuje sbory Církve bratrské v praktické oblasti života. Přeji firmě G6 pestrou síť kvalitních poskytovatelů služeb, kvanta spokojených zákazníků a také schopnost vytvářet prostor pro Boží jednání v našich obyčejných každodenních starostech.

Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské

Marek Orawski – před asi 7 roky

zpět do seznamu článků