Firmy vstřícné ke klientům

Hledáte spolehlivého dodavatele služeb, ale nemáte na nikoho doporučení?

Portál Firmy G6 nabízí seznam podnikatelů, kteří se zavázali dodržovat pravidla vstřícného a poctivého přístupu ke svým klientům. Všichni dodavatelé jsou spojení s křesťanskou církví a je možné se na ně doptat v jejich mateřském sboru.

Závazky inzerentů

6 bodů kodexu Firem G6

Inzerenti portálu Firmy G6:

  • respektují potřeby a zájmy klientů (nesnaží se jim prodat nějaký zbytečný nesmysl),
  • slibují jen to, co jsou schopni splnit a vždy se snaží dodat, co slíbili,
  • účtují si rozumné ceny (s přihlédnutím ke kvalitě a přiměřené marži),
  • platí řádně svým dodavatelům,
  • nechovají se korupčně,
  • dodávají zboží, které je užitečné a lidem prospívá (neprovozují hazardní hry, neprodávají drogy, spotřebitelské úvěry a nerozkrádají státní nebo obecní majetek).

Jak inzertovat

Chcete se zapojit do naší databáze?

Pokud máte zájem o inzerci na portálu Firmy G6 a souhlasíte s jeho pravidly, můžete se zaregistrovat.

Pravidla

Kdo může na portálu Firmy G6 inzerovat?

Internetový portál Firmy G6 je inzertní prostředí pro firmy, podnikatele, živnostníky a osoby, mající vztah ke konkrétnímu sboru křesťanské církve, ve kterém mohou nabízet své produkty a zboží.

Vztah majitelů (popř. vedení nebo klíčových osob) firem, inzerujících na portálu Firmy G6, ke konkrétnímu sboru je ověřitelný.

Povinnosti inzerenta

Zveřejněním inzertního profilu na portálu Firmy G6 se inzerent hlásí k dodržování kodexu.

Inzerující je povinen aktualizovat včas své kontaktní údaje a udržovat tak svůj záznam o firmě živý.

Vytvořením uživatelského účtu a záznamu o firmě souhlasí inzerent se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování vložených osobních údajů je zprostředkování kontaktu mezi uživateli portálu www.firmyg6.cz a pro jeho marketingové aktivity.

Práva provozovatele portálu

Provozovatel má právo schvalovat (či neschvalovat) zveřejnění vloženého inzerátu na portálu Firmy G6.

Provozovatel může inzerenta z Firem G6 vyloučit, pokud zjistí, že se jednání inzerenta neslučuje s kodexem nebo pravidly Firem G6 a tím poškozuje důvěryhodnost portálu.

Provozovatel má právo ověřovat „hodnocení uživatelů“ inzerentů na portálu Firmy G6.

Platby

Zveřejnění na portálu Firmy G6 je první rok pro všechny bezplatné. Následující roky bude inzerentům fakturován jednorázový, avšak dobrovolný roční poplatek v maximální výši 1000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na provoz a rozvoj tohoto portálu a na tištěnou reklamu a propagaci v křesťanských novinách či časopisech.

REGISTRACE

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Bible – Galatským 6, 10