Daňové hřivnové přiznání

Možná máte začátek nového roku spojený s uzávěrkami roku předchozího, novými zálohami, nebo už dokonce pracujete na daňovém přiznání… Pojďte se občerstvit - podle mě - zajímavým pohledem na biblické podobenství o hřivnách – z knihy Matouš 25,14-30, kde bychom  mohli být - my věřící – přirovnáni obrazně k podnikatelům. 

Jako křesťané máme mimo jiné společný „kapitál“ - víru. Můžeme ji vnímat jako darovanou hodnotu, kterou se snažíme v „podnikatelském záměru a úsilí“ svého života zhodnotit, zmrazit, nebo nechat úplně vyšumět, podobně jako s hřivnami naložili aktéři podobenství. Nejde o snahu víru a její potenciál měřit, srovnávat či ji dokonce hanit podnikatelskou hantýrkou. 

Bratr farář Trusina v jednom ze svých kázání, která uveřejnil na webu benešovského sboru CČE, formuloval tuto myšlenku takto: „Sama víra, o kterou Ježíšovi jde, k níž chce inspirovat - a které otevírá obzory - je tedy postoj, který obsahuje kvality, jež má dobrý podnikatel: Věří, že se se svěřeným kapitálem dá něco rozumného podniknout - s odvahou i prozíravostí se do toho pustí - vytrvá, i když přijdou nesnáze - dokáže obětovat čas a energii - s potřebnou soustavností a nasazením jde za svým podnikatelským záměrem…“. 

Víru často ukolébáni každodenními zápasy vlastníme a bereme spíše jako nějaký přívlastek, něco statického, co už pro jednou  máme a příliš nerozvíjíme. Toto podobenství má ale úplně jiný pohled na víru. Vidí ji jako vklad, hřivnu, kterou rozhodně čeká uzávěrka. Bilancujme jenom tolik, kolik nám přísluší, ale pojďme popřemýšlet, kolik letos chceme do tohoto svého „podnikání“ investovat a co všechno můžeme pro dobrý „zisk“ udělat. Je to impulz k revizi svých priorit a důslednosti nejen ve viditelných a povinných závazcích podnikatele, ale také těch skrytých, o kterých víme každý sám…
Pavla Habrdová – před více než 6 roky

zpět do seznamu článků