Bc. Pavla Kinkorová   BESTE Plzeň

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Kinkorova

Popis:

- školení zaměstnanců a vedoucích (např. BOZP, práce ve výškách) + zpracování osnov

- zpracování potřebné dokumentace (vyhodnocení pracovních rizik, vytvoření směrnic a řádů, apod.)

- fyzické kontroly na pracovištích (např. kontroly používání OOPP)

- komunikace s příslušnými úřady (OIP)

- pomoc při řešení pracovních úrazů

- roční prověrky

Tento dodavatel zatím nemá žádná hodnocení. Můžete být první a hodnocení přidat!

Ohodnotit tohoto dodavatele