Petra Adámková, DiS. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vedoucí Centra dašího vzdělávání Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK

Sbor: ŘKC Praha 2 - Farnost sv. Štěpána
Kontakty: cdv@jabok.cz +420 603 330 793 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 http://jabok.cz/
IČ: 45769621
Profese: Kurzy, Pedagogika, Rekvalifikační kurzy, Vyšší odborné školy
Regiony: Hlavní město Praha
Logo jabok   %c5%belutob%c3%adl%c3%a9

Průměrná známka
1.0

48 zobrazení tento rok

Popis

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, sociální pedagogy a pastorační pracovníky v duchu pedagogických osobností Jana Boska a Jana Amose Komenského. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

Centrum dalšího vzdělávání (CDV) otevřela VOŠ Jabok v roce 2007. Jeho posláním je poskytovat další sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a rozšíření vzdělání všem dalším zájemcům. Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ CDV:

Kvalifikační kurzy: pedagogika, sociální služby

<ul> <li>Pedagog volného času</li> <li>Asistent pedagoga</li> <li>Pedagog - vedoucí kroužků </li> </ul>

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

<ul> <li>Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí (12 hod.)</li> <li>Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi</li> <li>Kritické myšlení v pedagogické praxi</li> <li>Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů</li> <li>Podpora efektivní spolupráce mezi pedagogickými pracovníky i mezi žáky</li> <li>Jak pedagogicky uchopit neočekávanou situaci při práci s heterogenním třídním kolektivem</li> <li>Kooperativní vyučování, kritické myšlení a sebezkušenost</li> <li>Metody psychohygieny pro učitele</li> <li>Jak zpřístupnit zdroje, povzbudit sebevědomí a poznat silné stránky?</li> <li>Oceňování, kladné sebepojetí a emoční podpora: Jak být prospěšný sobě i žákům?</li> <li>Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit</li> <li>Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ</li> <li>Rozvoj komunikace o sociálních tématech ve výuce AJ</li> <li>Angličtina - aktuální společenská (sociální) témata</li> <li>Diskuzní a pohybové hry do třídy v AJ, inspirované metodou zážitkové pedagogiky</li> <li>Vztah práva a etiky v každodenní praxi</li> <li>Zprostředkované učení v praxi (využití v rámci individualizace a inkluze)</li> <li>Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření v pedagogické praxi</li> </ul>

Kurzy dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky

<ul> <li>Grantování - projektový management pro NNO (24 hod. výuka + 24 hod. samostatná práce)</li> <li>Úvod do zahradní terapie (8 hod.)</li> <li>Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory (7 hod.)</li> <li>Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením (16 hod.)</li> <li>Základy mediace pro sociální pracovníky (7 hod.)</li> <li>Muzikoterapie pro celostní rozvoj (24 hod.)</li> <li>Hodnocení situace dítěte a rodiny (8 hod.)</li> <li>Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi (16 hod.)</li> <li>Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích (14 hod.)</li> <li>Úvod do finančního řízení pro vedoucí pracovníky v sociálních službách (16 hod.)</li> <li>Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou (8 hod.)</li> <li>Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a dospívajícími (8 hod.)</li> <li>Biblické inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka (8 hod.)</li> <li>Aktuální právní problémy v sociální práci (8 hod.)</li> <li> Dialog jako pracovní nástroj v pomáhající profesi</li> <li>Spiritualita a sociální práce</li> </ul>

Jazykové kurzy

<ul> <li>Angličtina - obecný jazyk (20 hod.)</li> <li>Němčina - obecný jazyk (20 hod.)</li> <li>Ruština - obecný jazyk (20 hod.)</li> <li>Angličtina pro sociální pracovníky (20 hod.)</li> <li>Němčina pro sociální pracovníky (20 hod.)</li> </ul>

Učedník - kurzy pro studenty se specifickými potřebami

<p> Kurzy se otevírají podle zájmu účastníků. Aktuální informace Vám podá koordinátorka kurzů. </p> <ul> <li>Vaření</li> <li>Angličtina kreativně</li> <li>Já v současném světě (rozvoj kognitivních schopností)</li> <li>Rozvoj poznávacích funkcí pomocí programu FIE (Metoda R. Feuersteina)</li> </ul>

Ohodnotit tohoto dodavatele

 
Hodnotitel Známka Komentář
Gabriela
08. 07. 2014
1
1.0
průměrná známka