Profese » Služby pro firmy » Ekologické služby

Dodavatel Popis Sbor
Pravdomil Svoboda Montáž automatických kotlů na uhlí a pelety CB Litomyšl
Ing. Jiří Vrubel Životní prostředí, hodnocení krajiny CB Velká Lhota
Karel Wagner Hlukové studie, měření hluku a chemie, hodnocení zdravotních rizik, protihluková opatření KS Liberec