Profese » Zdraví a regenerace » Služby pro handicapované

Dodavatel Popis Sbor
Karel Kuchař Chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením v Brandýse nad Labem. CB Kladno
Anna Slobodová Podaná ruka je služba pomoci pro seniory a jejich blízké, kteří se o ně starají a pomáhají jim. KS Praha