Profese » Zdraví a regenerace » Pečovatelské služby

Dodavatel Popis Sbor
Alžběta Frimlová Soukromé umělecké jesle a školky, pro děti od 1 roku do 7 let. CB Praha 4 - Šeberov
Anna Slobodová Podaná ruka je služba pomoci pro seniory a jejich blízké, kteří se o ně starají a pomáhají jim. KS Praha