Profese » Služby pro firmy » Pronájem konferenčních a sportovních prostor

Dodavatel Popis Sbor
Ing. Jakub Güttner, Ph.D., FCCA, FHEA Kurzy v oblasti financí, mezinárodní kvalifikace ACCA, ICAEW, CIMA, CFA. Týmové simulace pro pochopení businessu. KS Praha
Mgr. Jana Šenfeld (Hanušová) Pronájmy kluboven, tělocvičny, kavárny a přednáškového sálu na sportovní, kulturní, firemní i sborové akce. CB Písek - Elim